he תקנון האתר – Pipe dream Gourmet E-Tonics -->

תקנון האתר


כללי

 1. אתר pipedreametonic.com הנו אתר ברשת האינטרנט, המנהל חנות וירטואלית, ומציע ללקוחותיו מידע ומכירת מוצרים שונים.
 2. העוסק – העוסק הנה חברת תגה מערכות מידע בע"מ ח.פ. 513938928 המפעילה עסק הידוע בשם "פייפ-דרים" ו/או "Pipe Dream Gourmet E-Tonics", ובכלל זה את האתר. כתובת החברה הנה רחוב איתמר בן אב"י 8, הוד השרון.
 3. המוצרים – הסחורה המוצעת למכירה באתר.
 4. יום עסקים – כל יום שאינו יום שישי, שבת, ערב חג, חג, חול מועד, או שבתון.
 5. האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 6. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שנעשה באתר, לרבות גלישה באתר וכן הזמנת ו/או רכישת מוצרים. כותרות הפרקים בתקנון זה מובאות לשם הנוחות בלבד, ולא ישמשו בפרשנות הוראות התקנון. רק האמור בתקנון זה יחייב את העוסק, ומקום בו יש סתירה או אי התאמה בין האמור בתקנון זה לאמור במקום אחר כלשהו באתר או במקום אחר - יגבר האמור בתקנון זה.

תנאי השימוש באתר – רכישת שירותים וקבלת מידע

 1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת תמציות טעם וריח, נוזלי דילול וציוד משלים נוסף לשימוש פרטי בלבד ועל אחריות המשתמש בלבד. כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הנם חדשים.
 2. כל הרוכש שירותים ו/או מתעתד לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.
 3. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין כל משתמש באתר לבין העוסק לכל דבר ועניין, יובהר בהקשר זה, כי עצם ביצוע כל שימוש באתר, לרבות גלישה באתר, מהווה את הסכמת המשתמש לתנאי התקנון. משתמש שאינו מסכים לתנאי התקנון במלואם מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
 4. רק משתמש שהינו מעל גיל 18 וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, רשאי להשתמש באתר. משתמש שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, נדרש ליידע את האפוטרופוס בתנאי תקנון זה, ולקבל את אישורו לשימוש באתר.
 5. כל שימוש שיעשה באתר על ידי אותו משתמש יהווה הסכמה שלו ושל האפוטרופוס שלו לתנאי תקנון זה.
 6. הזמנתו של הרוכש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שהתמלאו כל התנאים הבאים:
  • ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש;
  • המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי;
  • המען בו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של החברה, אם בשל נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפות בעת ההזמנה אזל המוצר מהמלאי ולא ניתן יהיה לספק את המוצרים, תימסר על כך הודעה לצרכן עד שלושה ימי עסקים.
 7. העוסק רשאי למנוע כל שימוש באתר מצד כל גורם המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר, או שהתנהגותו אינה הולמת או אינה בהתאם להוראות תקנון זה.
 8. כל משתמש המבצע רכישה דרך האתר מתחייב כי לא יעשה כל שימוש מסחרי במוצרים שרכש באמצעות האתר, וכי לא ימכור מוצרים שרכש באתר לצדדים שלישיים, אלא אם קיבל את הסכמת העוסק לכך בכתב או מראש.
 9. מבלי לגרוע מזכותו על פי כל דין, מובהר בזאת כי העוסק יהיה רשאי לבטל כל עסקה שנעשתה שלא בהתאם להוראות תקנון זה.
 10. העוסק שומר לעצמו את הזכות לשנות תקנון זה, וכן להפסיק ולשנות את פעילות האתר, ללא צורך במתן התרעה ו/או התראה מוקדמת , ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. תוקפו של כל שינוי יחל מרגע פרסומו.

מדיניות שירותים, מחירים וביצוע הזמנה

 1. באתר מוצעים למכירה פריטים המלווים בתמונות, התמונות נועדו להמחשה בלבד, ליד כל פריט מוצג מחירו בשקלים, משתמש באתר יכול להוסיף לסל הקניות כל פריט וזאת לאחר שהתרשם ממנו וממחירו, המשתמש יכול לשנות כמויות, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת, בסיום ההזמנה יש לגשת לקופה לצורך אישורה ולמלא הפרטים המבוקשים.
 2. מחירי המוצרים המוצגים באתר כוללים מע"מ על פי חוק אלא אם צוין אחרת. מחירי המוצרים אינם כוללים את עלות המשלוח אשר תתווסף למחירי המוצרים.
 3. העוסק רשאי לעדכן את מחירי המוצרים באתר, ואת תעריפי המשלוחים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שתבוצע באמצעות האתר יהיה המחיר שיתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת כרטיס האשראי או חשבון הפייפאל (PayPal) באמצעותו יבוצע התשלום).
 4. העוסק רשאי להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות, וכן רשאי העוסק להפסיק בכל עת מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, ללא מתן הודעה מוקדמת על כך.

מדיניות החזרת מוצרים

 1. האמור בפרק זה להלן כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "החוק"). בכל מקרה של סתירה בין האמור בפרק זה להלן להוראות החוק, יחולו הוראות החוק.
 2. החזרת מוצרים תתבצע עד 14 יום מיום קבלת המוצר, ובלבד שאריזת המוצר לא נפתחה או נפגמה, לא נעשה במוצר שימוש והוא במצב תקין לחלוטין וע"פ תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010.
 3. לא ניתן להחזיר מוצר אשר אריזתו נפתחה או שנעשה בו שימוש, המוצרים אשר נמכרים באתר זה הנם רובם לשימוש אורלי (עישון) ולכן לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר פתיחתם ו/או כאשר המוצרים נקנו בצורת "חלקי חילוף" כך שהנם פתוחים וללא האריזה. לא ניתן להחזיר נוזלים (תמציות טעם וריח, נוזלי בסיס וכדומה).
 4. החזרת כספים תתאפשר באותו אמצעי בהם בוצע התשלום עבור הטובין ו/או ע"י זיכוי כרטיס אשראי / העברה בנקאית / חשבון פייפאל שבאמצעותו בוצע התשלום.
 5. מובהר כי לא תתאפשר ביטול עסקה בה נרכש מוצר בהזמנה ו/או מוצר קיים בו בוצעו שינויים לבקשתו של הלקוח. כל הנוזלים הנמכרים באתר, הנם מוצרים בהזמנה אישית ומיוצרים במיוחד ללקוח בהתאם להזמנה, לכן לא ניתן להחזירם.
 6. מובהר כי לא יינתן החזר כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית.

מדיניות מימוש אחריות

אחריות למוצרים תיושם ע"פ הרשום בדף המוצר, במידה וברשותך מוצר באחריות שנפגם אנו נחליף אותו בחדש ללא כל תמורה נוספת, יש לשלוח את המוצר בתיאום מראש למשרדי החברה ולאחר בדיקת המוצר אם אכן יתגלה כי המוצר תקול ולא נפגם כתוצאה משימוש לקוי, יישלח חזרה ללקוח מוצר חלופי תקין ו/או חדש.

אזהרה: המוצר אינו מתיימר להיות אמצעי להפסקת עישון ולא נבדק ככזה. המוצר הזה נועד לשימוש לאנשים בגיל חוקי ומעלה. על פי המלצת ה-FDA ודרישותיו - אסור להשתמש במוצר לילדים, לנשים הרות או מניקות או לאנשים בסכנה למחלות לב, לחץ דם גבוה, סכרת או הלוקחים תרופות לטיפול בדיכאון ובאסטמה. ניקוטין הנו חומר ממכר ויכול להיות רעיל במגע עם העור או בבליעה. ניקוטין יכול להגביר את קצב הלב, לעלות את לחץ הדם, לעורר סחרחורת, בחילה וכאבי בטן. שאיפה של המוצר הזה עלולה להחמיר בעיות נשימתיות קיימות. עיכול של הנוזל, לא באידוי, אלא בצורתו הנוזלית המרוכזת, יכול להיות רעיל. המוצר הזה לא נועד לאבחון, לטיפול, לריפוי או למניעת אף מצב, הפרעה, מחלה, פיסית או נפשית.
רכיבים: ניקוטין (המופק מעלי טבק), גליצרין צמחי, פרופילן גליקול וחומרי טעם טבעיים ומלאכותיים.
נא להשתמש אך ורק כמתוכנן. מכירה לקטינים אסורה וכפופה לעונשים פליליים ואזרחיים.
הערה: כאשר אינו בשימוש, אנא אכסן באריזה המקורית, במקום מוצל וקריר.

תקנון האתר

© - Pipe Dream E-Tonics

 

 


הישאר מעודכן

זכויות יוצרים © 2024 Pipe dream Gourmet E-Tonics
בחזרה למעלה
הנחה

לא קיים

אזל מהמלאי

-->